فایل صوتی بخشش از استاد سید حسین عباس منش

بازدیدها: 243

Abbasmanesh

فایل صوتی بخشش از استاد سید حسین عباس منش
این فایل یکی از قدیمیترین فایلهای صوتی استاد عباس منش هست که به موضوع بخشش می پردازد .

فایل صوتی ده در س از انیشتین از استاد سید حسین عباس منش

بازدیدها: 63

abasmanesh-3-

فایل صوتی ده در س از انیشتین از استاد سید حسین عباس منش

فایل صوتی ده درس از انیشتین از استاد سید حسین عباس منش
در این فایل صوتی استاد سید حسین عباس منش به تشریح ده نکته و درس مهم که در رفتارهای انیشتین وجود دارد و می تواند کمک بزرگی به رشد فردی ما بکند می پردازند .