نوشته‌ها

فایل صوتی بخشش از استاد سید حسین عباس منش

بازدیدها: 114

Abbasmanesh

فایل صوتی بخشش از استاد سید حسین عباس منش
این فایل یکی از قدیمیترین فایلهای صوتی استاد عباس منش هست که به موضوع بخشش می پردازد .